Eerdse KRANT

Het nieuwsblad voor Eerde

 

Heeft u nieuws, een leuk verhaal of een onderwerp voor in de krant? Tip de redactie via: redactie@eerdsekrant.nl of 06 - 52280047

VOLG EERDSE KRANT

OP TWITTER

ARCHIEF

2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018

Hier vindt u een aantal (opvallende) artikelen die in 2018 in de Eerdse Krant hebben gestaan.

 

 

EERDSE KRANT - 11 januari 2018

 

Eerdeburger: Ad Bekkers

 

Ad Bekkers werd tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van dorpsraad Eerde afgelopen zondag in gemeenschapshuis De Brink benoemd tot Eerdeburger! Voorzitter Frans Zegers spelde de zilveren Ooievaar bij decorandus op.

 

De voorzitter van de dorpsraad beschouwt de kersverse Eerdeburger Ad Bekkers vanwege zijn langjarige inzet voor de Eerdse gemeenschap als ‘een constante en consistente factor van betekenis op het gebied van vrijwilligerswerk in Eerde.

 

Hij somde vervolgens de grote verdiensten van Ad op. Vanaf 1989 penningmeester van TRIONA (TRimmen Is Ontspanning Na Arbeid), de Eerdse vereniging die 2017 zijn 45-jarig bestaan vierde en indertijd is opgericht om wekelijks een sportieve gelegenheid voor lichaamsbeweging te bieden. Daarbij gaan sportiviteit en gezelligheid boven het leveren van prestaties. De sportavonden - die doorgaans uit een warming-up, gymnastiekoefeningen en onderlinge volleybalwedstrijden bestaat - vinden elke donderdagavond van 21:15 tot 22:45 uur plaats in gemeenschapshuis De Brink. Vooral het gymnastiekprogramma is afwisselend en wordt door veel leden als een waardevolle aanvulling op het dagelijkse leven beschouwd.

 

Indertijd gevraagd door de toenmalige voorzitter van de dorpsraad Bertus van Berkel besloot Ad vanaf 2004 lid te worden van de dorpsraad. Dat bleef hij tot 20 oktober 2009. Vanaf die datum tot 6 november 2015 was hij de voorzitter van de dorpsraad. In deze functie toonde hij zich een echte kartrekker. Tot zijn verdiensten mogen gerekend worden de initiatieven die hij nam op het gebied van duurzame natuurontwikkeling en het vastleggen van de rijke en boeiende historie van Eerde. Verder vond hij het van groot belang om de lokale bevolking zo optimaal mogelijk te informeren via de mogelijkheden die ICT biedt. Hij stond aan de wieg van de huidige website Eerde-Meierijstad.nl. Het zijn initiatieven waarop in Eerde nog steeds voort wordt geborduurd.

 

Vanaf 2009 tot op heden is hij voorzitter van de door hem geïnitieerde natuurwerkgroep De Eerdse Bergen en vanaf 2009 tot op heden is hij lid van de door hem geïnitieerde werkgroep Eerdelogie.

 

In zijn dankwoord bleef Ad bescheiden en benadrukte dat hij ‘bij alles wat hij doet in deze mooie wereld te allen tijde zichzelf wil blijven.’

Daarna klonk het Lang zal hij leven door het gemeenschapshuis en kregen Ad en zijn vrouw Fia de felicitaties van de aanwezigen.

 

 

 

EERDSE KRANT - 11 januari 2018

 

Gebruikersovereenkomst Pastorietuin

 

Met het zetten van een handtekening, door Frans Zegers namens de dorpsraad Eerde en de werkgroep Pastorietuin (voorheen werkgroep De Drie Ghemalen) en wethouder Jan Goijaarts van gemeente Meierijstad, onder een gebruikersovereenkomst kan de schop nu in de grond. Hét hart van Meierijstad krijgt ook een écht hart!

 

De plaats van handeling, het zetten van de handtekeningen, was perfect gekozen. Niet op kantoor bij de wethouder, maar aan een tafeltje recht onder het naambordje van De Pastorietuin, met het gebied als decor.

 

“Waar doe je het voor?” Zo begon voorzitter van de dorpsraad Frans Zegers met zijn inleiding nadat hij de wethouder, leden van de dorpsraad en werkgroep en andere belangstellenden welkom had geheten. Hij gaf zelf het antwoord: “Voor een prachtig groen hart, het behouden van een prominente plek in ons dorp. Het plan heeft drie functies; ontmoeten, spelen voor jong en oud en ontspannen.”

 

Er werd, nadat het gebouw De Drie Ghemalen in 2010 kwam leeg te staan en in 2015 werd gesloopt, een werkgroep opgericht om een goede invulling van de vrijgekomen ruimte te bedenken. Doel was om een breed draagvlak te creëren en financiële middelen te vergaren. Over het draagvlak was de voorzitter in zijn woordje lyrisch: “100% van Eerde staat achter het plan.”

 

Het plan werd voor de eerste keer gepresenteerd begin 2015 op een openbare dorpsraadbijeenkomst. Daarna ook aan leden van de Eerdse Ondernemersvereniging en in mei van 2016 aan de wethouders van de toenmalige gemeente Veghel. Op financieel vlak is er inmiddels ruim 50.000 euro door onder andere fondswerving binnen.

 

Wethouder Jan Goijaarts sprak voordat hij de documenten ging ondertekenen, over een prachtig voorbeeld van burgerparticipatie. “Er is een traject doorlopen dat niet zomaar 1-2-3 geregeld is.” Hij kan het weten, want hij is de enige wethouder in het huidige college die het hele proces heeft meegemaakt. “Doordat de gemeente als eerste heeft bijgedragen om dit plan financieel te ondersteunen, heeft het een versnelling teweeggebracht dat ook anderen middelen beschikbaar hebben gesteld.” Hij benadrukte dat er wel een groot beroep gedaan zal worden op ondernemers die een bijdrage kunnen leveren en op vrijwilligers door zelfwerkzaamheid. Vooral de jeugd wil hij aansporen om mee te helpen, “die zullen er het langst plezier van hebben”. Hij bedankte de werkgroep voor hun inzet en de vrijwilligers voor hun inzet die ze nog moeten leveren. Tot slot deelde de wethouder nog mede dat met deze gebruikersovereenkomst de gemeente niet formeel afstand doet van de grond, zij blijft de eigenaar en kan verkocht worden of beschikbaar blijven voor bebouwing.

 

Er kan nu begonnen worden aan Fase 2. Dat behelst de basisinrichting van het plan, het verplaatsen van de wensput en het aanleggen van de zogenaamde snelle verbinding, een fietspad tussen het kerkplein en de Bernard van Damsstraat.

 

 

 

EERDSE KRANT - 1 februari 2018

 

Tonpraotersweekend en autodocumentatiebeurs

 

Een tweetal evenementen streken afgelopen weekend voor de eerste keer neer in Eerde. Een documentatiebeurs en het Tonpraotersweekend Dunne Klets.

 

De Veghelse Tonpraoters Akkademie was 'het kanaal overgestoken' om in hét hart van Meierijstad hun Tonpraotersweekend Dunne Klets te laten plaatsvinden. Drie dagen, vrijdag- en zaterdagavond en zondagmiddag kon het publiek genieten van een zevental tonpraters. Een van hen was Erik van de Ven die al jaren meedraait en een thuiswedstrijd speelde. En dat ging hem goed af. Hij zette het typetje Zietse Vliegen neer. Van beroep zzp’er in het vogelverschrikken. De ene na de andere vogelgrap kwam uit zijn ‘horizontale mouw’ en de zaal genoot enorm van zijn prachtige buut. Een staande ovatie was dan ook zijn deel.

 

Zaterdag vond voor de eerste keer een autodocumentatiebeurs in De Brink plaats. Verzamelaars uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en zelfs Denemarken konden hun hart ophalen als het gaat over (oude) documentaties van bijvoorbeeld klassieke auto's, automerken, vrachtwagens en motoren.

 

De documentatiebeurs is toe aan haar vierenveertigste editie. Voorheen vond deze beurs plaats in Vught, nu voor de eerste keer in Eerde. Initiator is Fred Korthals. “Ik ben tevreden, we hebben zo’n zestig standhouders en zo’n tweehonderd bezoekers”, verteld hij terwijl de beurs op zijn eind loopt. Het is dan tegen de klok van twee uur. “Vijf uur eerder gingen de deuren open, maar ik heb om kwart over acht al bezoekers gezien.”

 

Ieder zijn hobby en plezier. De een voetbalt of spaart postzegels, de ander documentatie over bijvoorbeeld auto’s. Dat zien we ook bij Theo van Stokkum. De Veenendaler verzamelt naar eigen zeggen al vanaf eind jaren zestig en hij staat nu weer sinds een lange tijd op een beurs met een eigen standje. Thuis heeft hij nog veel meer, wat hij nu bij heeft is slechts het topje van de ijsberg. “Het is puur een hobby. Mijn broer spaarde al een aantal jaren eerder en ik ben ook met het virus besmet geraakt.” Hoe ging hij te werk om zo’n verzameling op te bouwen? “Je stuurde bijvoorbeeld een briefkaartje naar de DAF in Eindhoven met de vraag ofdat ze je een foldertje wilde toesturen over een nieuwe auto of truck. Die kreeg je dan netjes thuisgestuurd en dat nam je dan eerst mee naar school en liet je de klas zien wat je gekregen had. Sommige kinderen wisten niet waar Eindhoven lag en zo sneed het mes aan twee kanten, want de leraar had bij de les geschiedenis weer wat te vertellen. Zo heb ik ook post uit China gekregen. Op de envelop die vol zat met brochures stond alleen mijn naam, woonplaats en land. En het kwam aan! Haha. Veenendaal was toen nog niet zo groot en de postbodes wisten toen nog wie waar woonde. En zo heeft hij dozen vol met documentatie. Wel veel Italiaans. We zien op zijn tafel zelfs een, jawel, persmap van een Lancia Thema liggen! Die zijn zeer zeldzaam. Vraagprijs is dan ook vijfentwintig euro.

 

Bovenop het podium zien we een Belgische verzamelaar. Opvallend, ook hij is een liefhebber van het roemruchte merk Lancia en toont zelfgemaakte foto’s van de introductie van een nieuw model (de Kappa) in België. Trots vertelt hij over dat moment.

 

De buitenlandse kentekens op het pleintje voor De Brink verraden dat het een internationale aangelegenheid is wat op deze beurs afkomt. Eentje spant er de kroon. Het is Kurt Christensen uit Denemarken. Hij heeft de dag ervoor zevenhonderd en vijftig kilometer gereden. De volgende dag doet hij dat weer in omgekeerde richting om thuis te komen. Het is wel druk bij zijn standje. Zijn bakken worden fanatiek doorgespit door de liefhebber. Hij is ‘pas’ sinds 1992 aan het verzamelen geslagen, maar vindt veel plezier met deze hobby. “Het jagen is leuk”, geeft Korthals tot slot nog aan. “Het werkt verslavend om naar dat ene te zoeken wat je nog mist of wilt hebben.”

 

Editie vijfenveertig is ook al vastgelegd: op 26 mei, wederom in De Brink.

 

 

 

EERDSE KRANT - 8 februari 2018

 

Eerde, hét centrum van Meierijstad...?

 

Op 1 januari 2017 werd gemeente Meierijstad officieel. Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode werden samengevoegd tot een gemeente. Hét hart van die gemeente werd Eerde. Logisch! Maar wie nu ons dorp binnenkomt, al fietsend, wandelend of rijdend, ziet op een aantal komborden onder het woord Eerde nog steeds ‘gemeente Veghel’ staan. Uh!?

 

Komborden geven aan dat je in een dorp of stad bent. Voor 1966 viel Eerde en haar buitengebied onder bovengenoemde gemeentes, daarna kwam de kern en een groot deel van het buitengebied tot en met 2016 onder de gemeente Veghel te vallen. Die naam stond dan ook op alle komborden die ons dorp telt. Tot begin februari van het vorig jaar, toen waarnemend burgemeester Marcel Fränzel met het plaatsen van de eerste nieuwe sticker op een kombord het startsein gaf om alle bijna vierhonderd borden in heel Meierijstad te voorzien met de nieuwe gemeentenaam.

 

Halverwege maart werden ook alle borden in Eerde voorzien van nieuwe stickers. Alle borden? Nee, op een tweetal na! Als je via de Abenhoefweg of De Kuilen Eerde binnenkomt, staan daar nog steeds borden die aan beide zijden ‘wachten’ op een nieuwe sticker… Vergeten? Dat kan gebeuren.

 

Maar, amper een week nadat alle andere borden waren voorzien van zo’n nieuwe sticker, werden bij de hoofdingangen (aan het Zandvliet en bij de rotonde Eerdsebaan/Kapelstraat) er acht vernield, dan wel beschadigd. Schade zo’n 700 euro. Een aantal zijn provisorisch teruggeplakt. We zijn nu dus bijna een jaar verder en nog steeds is het ‘centrum van Meierijstad’, het centrum van… Veghel!

 

De borden kun je toch een soort van visitekaartje noemen. Het oogt niet alleen slordig, een eerste indruk krijg je maar één keer, daarnaast zien sommige er ook nog eens niet uit vanwege smoezelige stickers die er niet op thuishoren en sticker- of plakbandresten.

 

 

 

EERDSE KRANT - 8 februari 2018

 

Alle beklimmingen Vlagheideberg in kaart gebracht

 

Voorheen een vuilstort, nu een gebied voor ontspanning met een fantastisch panoramisch uitzicht: de Vlagheideberg. De diverse grindpaden die gedrapeerd over de berg zijn neergelegd nodigen uit om te wandelen of, voor de hardlopers onder ons is het een prachtig trainingsgebied om te rennen en waar je je conditie op peil kunt houden. Korte steile klimmetjes, of lang en slopend, er is van alles voorhanden. De Eerdse Krant neemt in een serie artikelen de in totaal acht (zijn er intussen negen geworden) beklimmingen die de Vlagheideberg kent, grondig onder de loep. Om de moeilijkheidsgraad aan te duiden hebben we ze ook sterren gegeven. We zijn begonnen met de klim die één ster krijgt, om te eindigen met dé klim die vijf sterren verdient.

 

De vierde klim in deze serie is de klim genaamd: ‘Vlagheide’. Vanaf de hoek De Kuilen/Vlagheide kun je de Vlagheideberg via twee paden beklimmen. De klim die rechtdoor gaat komt later nog aan bod, wij beschrijven de klim die parallel loopt aan de Vlagheide, voorheen Scheiweg genoemd. Na zo’n vijfentwintig meter slaat die rechtsaf en in die meters krijg je ook meteen de zwaarste stroken voor je kiezen. De eerste meters vanaf de hoek De Kuilen/Vlagheide zijn een stukje bergafwaarts, maar dan gaat het al rap naar waardes net boven de twintig procent! Dit houdt zo’n tien meter aan. Na zo’n veertig meter is het nog even zo’n 19%, maar het pad naar de top is dan nog meer dan tweehonderdmeter die niet meer dan een paar procentjes oploopt. Je ziet op dat moment die top al liggen, het gaat in een rechte streep naar een hoogte van zevenentwintig meter. Mede door die eerste steile meters komt het stijgingspercentage van de klim uit op 6,7%.

 

Het eerste gedeelte is het grind los, na de ‘bocht’ heb je meer gras onder de voeten dan een grindpad. Door de regenval in het afgelopen najaar is er zand over het pad heengespoeld, dat zorgt nu voor veel gras in het pad.

 

Hoewel alleen de eerste meters zwaar zijn, het daarna op volle speed doorlopen naar de top die nog ‘eindeloos’ ver is, is het toch een klim die volgens ons drie sterren verdient. De klim is wel by far de saaiste van alle klimmen, het is recht toe recht aan. Boven aangekomen krijg je dan wel weer een prachtig uitzicht. In de zomermaanden een reden om even ietsjes langer uit te rusten

 

 

 

EERDSE KRANT - 15 februari 2018

 

Carnaval in Oiversland

 

Dolle boel op meezingochtend

Wie denkt dat er zomaar wat gezongen wordt op de meezingochtenden heeft het mis. ‘De voorbereiding is belangrijk, we willen niet staan te stunten’, zeggen Tiny en Annie de Goeij, Gerard en Ria Gloudemans en Marinus van Aarle in koor.

Tiny en Annie de Goeij, Gerard en Ria Gloudemans en Marinus van Aarle zijn de drijvende krachten achter de meezingochtenden. Deze vinden een aantal keren per jaar plaats op de zondagochtend in Den Binnenhof en gaan nu het vierde seizoen in.

Dat ze op die ochtenden zo uit de losse pols wat liedjes met z’n allen zingen, komt bedrogen uit. Ze komen beslagen ten ijs. Een paar weken van tevoren komen de vijf bij elkaar om een programma voor die ochtend in elkaar te zetten - en als het moet, zoals laatst bij de kerstochtend, zelfs meerdere keren.

Zo ook deze keer, we schrijven 31 januari. Rond de klok van half acht is afgesproken, maar omdat Tiny op dat tijdstip ‘nog wat ligt te dutten’ verschijnt het echtpaar De Goeij driekwartier later. “We zijn mooi op tijd”, zegt Annie bij binnenkomst, niet in de gaten hebbend dat ze al eerder werden verwacht. “Oh, wij dachten dat het halfnegen zou zijn”, verontschuldigt ze zich voor de miscommunicatie.

Maar de andere drie hebben al een begin gemaakt, er wordt al volop gezocht naar geschikte nummers én de juiste toonhoogte. Marinus zorgt met de mondharmonica voor de muzikale begeleiding en dat is bepaald geen sinecure. Hij legt uit: ”Als de toonhoogte te hoog of te laag is, dan kun je het liedje niet goed zingen. Vandaar dat ik verschillende mondharmonica’s bij heb om dat hier nu uit te proberen.” Uit zijn binnenzak haalt hij vervolgens een stuk of zes van die blaasinstrumenten tevoorschijn.

Terwijl de anderen een koekje bij de koffie nemen, en ondertussen gezellig even wat bijkletsen, slaat Marinus de lekkernij af. “Doordat je blaast kunnen stukjes koek in het instrument komen en dat mag niet”, geeft hij als uitleg. Hij zal nog eventjes moeten wachten tot ze klaar zijn, hoewel de verleiding groot is. “Zetten ze die koekjes ook nog recht voor mijn neus”, zegt hij lachend.

Er staat een paard in de gang komt zonder problemen op de lijst te staan, Wa’n lekker ding bende gij daarentegen niet, die komt op de zogenaamde reservebank. Bij ons op de keukendeur gaat dan weer wel goed, de tekst van het liedje kent geen ‘obstakels’. En zo gaat het door tot ze de playlist klaar hebben. Ria fungeert op de voorbereidingsavond als een soort van secretaresse, ze kopieert de stukken zodat iedereen thuis nog wat kan oefenen.

Dit alles is de opmaat naar dé ochtend. Carnavalszondagochtend nog wel. De meezingers druppelen langzaam binnen, even voor de klok van tien uur. Iedereen is mooi uitgedost, dat geeft al een speciale sfeer in het steunpunt. Na voor iedereen, op ééntje na dan, een kopje koffie mét een koekje, kan er begonnen worden. Hoewel, twee voorzangers zitten al wel aan een koud pilsje, te weten Gerard en Tiny. Klank en drank is goed voor de stem”, aldus een tegeltjeswijsheid van Tiny.

Natuurlijk wordt er geopend met een carnavalsmedley. En dan! Het heeft er jaren over gegaan, maar eindelijk is het zover. Speciale aandacht wordt gevraagd voor een gastoptreden van René d’n Artiest. Liever te dik in de kist schalt door Den Binnenhof, iedereen geniet.

Er staat een paard in de gang, Het staat op de keukendeur geschreven, Brabantse nachten zijn lang, Mien waar is m’n feestneus, deze ochtend heeft een hoog carnavalsgehalte. Natuurlijk. Er wordt geklapt, gezwaaid en ingehaakt. Marinus zou ook een solo-optreden verzorgen, maar zijn stem laat te wensen over. Oorzaak: een feestje van een paar dagen daarvoor. In plaats daarvan vertelt hij een leuk verhaaltje waar hartelijk om gelachen wordt. Het solo-optreden van Gerard gaat wel door.

Met gitaar in de hand zingt en speelt hij het nummer Aggusus van Alexander Curly. Een niet-carnavalsnummer met wel een carnavalsverhaal, want Gerard speelde het op de allereerste Prinsenzitting hier in Eerde, in het jaar waarop Wim van de Ven Prins Carnaval was.

Tussendoor zijn er een aantal korte pauzes zodat de stem wat gesmeerd kan worden. Maar daarna gaat het weer vrolijk verder. En nou die handjes de lucht in, ’s Nachts na tweeën, natuurlijk Er staat een paard in de gang en Mijn naam is haas worden luid meegezongen. Als laatste nummer wordt Hoe skôn is ons durpke gezongen, om daarna in polonaise af te sluiten met wederom een medley van carnavalsnummers. Opvallend detail, om precies 12:00 uur: bij de jongeren gaan de lampen aan als het sluitingstijd is, bij de oudjes gaan ze uit…

De voorzangers kijken met een voldaan gevoel terug op een leuke en drukbezochte meezingochtend. René d’n Artiest (die alle liedjes zowat uit zijn hoofd meezingt) ook, hij wil volgend jaar weer een optreden verzorgen.

 

De Rooi Jàskes

Vorig jaar wist deze krant al te melden dat vriendengroep De Rooi Jàskes in het nieuw zou verschijnen tijdens de carnavalsdagen. Met spanning werd in de modewereld dan ook uitgekeken naar die nieuwe kledinglijn. Want De Rooi Jàskes staan bekend als trendsetters, al decennialang.

Als vaste mediapartner kreeg de Eerdse Krant de mogelijkheid om deze wereldprimeur op de maandagmiddag vast te leggen. Hoewel? Volgens hun ‘pr-mannetje’ moest de fotoshoot voor 17:45 uur hebben plaatsgevonden, anders ging de (gratis) kans voorbij! Ze krijgen sterallures. Deze mededeling kreeg de redactie een halfuurtje daarvoor pas te horen! Dus werd in allerijl nog een beschikbare fotograaf ingevlogen vanuit Eerde-Zuid om het kiekje te maken. Dat ging deze keer, vergeleken met andere jaren, vrij soepeltjes.

Maar op het moment dat de camera weer was ingepakt en onze fotograaf al met één been buitenstond, werd hij teruggeroepen. Want; niet iedereen van de vriendengroep stond op de foto!! Om geen spelbreker te zijn heeft de fotograaf de nog twee ontbrekenden op de foto gezet, maar dreigt er hier een intern conflictje? Was dit het laatste samenzijn van de groep en zien we vandaag of morgen op Markplaats een advertentie waarin te koop wordt aangeboden: ‘carnavalskleding, kleur rood, zo goed als nieuw’? De redactie houdt alle verdere ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

 

Twee ex-Raad van Elf-leden?

Nog meer kledingnieuws. Jos Zegers en Ronnie Guns namen afgelopen carnavalsjaar, na samen meer dan vijfendertig jaar, afscheid van de Raad van Elf. Al die tijd waren ze makkelijk herkenbaar aan hun Raadspak, maar in welke kledij zouden zij dit jaar carnaval vieren?

We zien dat Jos het ‘pakgevoel’ nog niet helemaal los heeft kunnen laten. Alleen het 'zwarte' is ingeruild voor een biljetmotiefje. Hij heeft duidelijk nog wat last van afkickverschijnselen… En bij Ronnie? De kleding die hij aanheeft op de maandag lijkt echt, écht ontzettend veel op zijn oude kloffie? Sterker, bij navraag is het ook een echt Raad van Elf-pak wat hij draagt!! “Er zijn een paar Raad van Elf-leden die vanmiddag niet erbij kunnen zijn. Moeten werken of zijn ziek. Mij is gevraagd ofdat ik in wilde vallen”, geeft hij met een stalen gezicht als reden aan. Maar het zou ook zomaar kunnen dat ook Ronnie nog last heeft van afkickverschijnselen en dat hij een verzoek heeft ingediend bij de Raad van Elf om (stiekem, want het ziet toch niemand!) nog een dagje het pak te mogen dragen? Dit zal zeker en vast de nodige vragen oproepen op de Klepperavond!

 

Traantjes

Er wordt naturlijk veel gelachen tijdens de carnavalsdagen, maar soms vloeit er ook weleens een traantje.

Zoals bij Levi Verkuijlen tijdens de kindermatinee. De driejarige peuter moest even flink huilen omdat haar vader Marc ‘publiekelijk’ bekendmaakte dat hij nooit Prins van Oiversland wil worden. Of, was het om een andere reden…

 

Uitreiking van de 'meter bier'

De meter bier inclusief een Raadlertje 0.0 kreeg Christel van Doorn, ook nog eens op haar verjaardag, uitgereikt tijdens carnaval.

Zij was de enige die in november de nieuwe Prins van Oiversland wist te raden in de Eerdse Krant-prijsvraag.

 

Optocht Oiversland

De optocht in Oiversland kende een noviteit.

In de route ter hoogte van het Antoniusplein was een soort van chicane aangelegd. Daar stonden ook de prinsenwagens van de Grote en Kleine Prins opgesteld zodat ze met een stralend zonnetje in de rug goed zicht hadden op de stoet die langstrok en de deelnemers alle tijd en ruimte bood om hun stukje te doen. Die stoet was kort, maar wél krachtig. Kwaliteit boven kwantiteit, is de weg die de Optochtcommissie van CV De Oivers een paar jaar geleden is ingeslagen.

 

Carnavalsviering

De vele aanwezigen tijdens de carnavalsviering op zaterdag in het kerkgebouw van ons dorp hebben zichtbaar genoten van diverse muzikale optredens.

Zo bracht hofkapel Dè’s Mooi er flink de sfeer in door voor aanvang van en tijdens deze viering diverse carnavalsmelodieën ten gehore te brengen. Een groot deel daarvan was voorzien van ‘Eerdse’ teksten door Hilde van Gompel. Verder zong prins en fervent Queen-fan Ruud met Jeugdprins Stef, Adjudant Yuri, Hofdame Anke en Femke Hagens het lied ‘Dit is de tijd uit ons leven’ op de melodie van These are the days of our lives van de genoemde Engelse popformatie. Femke Hagens verraste alle aanwezigen verder met het lied Oiversbloed, een door haar geschreven tekst op de legendarische melodie The Boxer van het duo Simon and Garfunkel. Zij vertolkte dit lied samen met Hofdame Anke. Aan het einde van de viering zong Prins Ruud, samen met Prinses Tamara, Adjudant Johan, Hofdame Maaike, Vorst Bas, Hofdame Anke en Femke Hagens, zijn lijflied Carnaval verbroedert.

Onze dorpsgenoot Frans Zegers ging voor de elfde keer voor bij deze indrukwekkende en zeer gevarieerde viering ter gelegenheid van de opening van het carnavalsfeest. Daarin ontbrak ook dit keer zijn overweging niet. Frans sprak aldus: ‘Beste aanwezigen, om met woorden van Hofdame Maaike te spreken: Supermooi, dat jullie met zovelen aanwezig zijn bij deze feestelijke viering bij gelegenheid van de opening van het carnavalsfeest 2018. Ik heb de afgelopen weken gemerkt, dat je op Hofdame Maaike kunt rekenen. Ook houdt ze van bloemen en... zet ze de bloemetjes graag buiten! Én ze kan zaken kernachtig en goed verwoorden. Je zou kunnen zeggen, dat zij - zowel bij de uitoefening van haar beroep als in haar vrije tijd - mooie praatjes kan verkopen. In dat opzicht lijkt ze wel een beetje op jou, Prins Ruud. Ook jij verkoopt graag mooie praatjes. Dat komt de komende dagen goed van pas.

Ik hoop immers oprecht, dat jij tijdens het carnavalsfeest, intens en met veel plezier, het mooie praatje ‘Carnaval verbroedert’ gaat verkopen. En ik voeg daaraan toe ervan uit te gaan, dat jij dat praatje ook daadwerkelijk waar gaat maken. Immers, zoals de Oostenrijkse kunstenaar en architect Friedensreich Hundertwasser het eens zo prachtig heeft gezegd: ‘Wanneer iemand alleen droomt, is het louter een droom. Wanneer velen samen dromen, is dat het begin van een nieuwe werkelijkheid.’ Ik spreek de hoop uit, dat jij met jouw gevolg de droom van een feest waar iedereen welkom is de komende dagen laat uitgroeien tot een droom van àlle Oivers en Oiverinnen. En dat jullie daarmee bereiken dat ons dorp een plaats is en blijft waar mensen voor elkaar klaarstaan bij lief en leed. Zorg dat jouw mooie praatje ‘Carnaval verbroedert’ ook razendsnel opgepikt kan worden in de omgeving van ons dorp. Gelukkig kun je daarbij rekenen op de talenten en de hulp inroepen van Jeugdprins Stef, Jeugdprinses Cassie, Adjudant Yuri, Hofdame Maud en de Jeugdraad van 13. Zij zijn erg handig in het gebruiken van moderne communicatiemiddelen. Met vlog en chat kunnen zij ervoor zorgen, dat het komende carnavalsfeest écht vet wordt en dat het goede nieuws uit Oiversland tot ver over onze dorpsgrens verspreid wordt. Al voeg ik daaraan wel de wens toe, dat zij de komende vier carnavalsdagen niet alleen met hun mobiele telefoons bezig zullen zijn, maar vooral met polonaises en gezellige praatjes vis-à-vis. Beste prins Ruud, het was al lange tijd een droom van jou om eens leiding te mogen geven aan het carnavalsfeest in Oiversland. Die droom is de afgelopen zes jaren - in de periode dat je lid was van de Raad van Elf - alleen maar sterker geworden. Die droom is dit jaar voor jou in vervulling gegaan. In een tijd waarin grote behoefte bestaat aan verbroedering ga ik er daarom van uit, dat je je de komende vier dagen van jouw verantwoordelijkheid zult kwijten. Dat moet voor jou geen onmogelijke opgave zijn gezien de tekst die ik, tijdens jullie receptie op zondag 14 januari jl. in gemeenschapshuis De Brink, waarnam op de T-shirts van jouw collega’s: ‘Weet hoe ’t werkt’. Timmer alle carnavalsdagen flink aan de weg; samen met jouw rechterhand Adjudant Johan. Hij mag de komende dagen waarmaken - wat over hem tijdens de reeds eerder genoemde receptie werd opgemerkt - ‘een intelligente en deskundige man uit Wijbosch’ te zijn. ‘Een man ook, die nooit naar huis gaat’ met andere woorden hij heeft de komende dagen tijd genoeg! Werk eendachtig samen aan een oiversnest, dat voorzien is van een ijzersterke constructie, omdat het samengesteld is van degelijke ‘bouwstenen’ als goedheid, vriendschap, moed, vertrouwen, inzet, respect en belangeloze liefde voor elkaar. Laat Prinses Tamara toezicht houden en de voortgang bewaken op al dat mooie en belangrijke werk. Zij zal, als generalist van professie, zeker van wanten weten op dat gebied. Vervaardig een oerdegelijk nest, dat staat als een huis, waarop àlle Oivers en Oiverinnen en carnavalsvrienden van dichtbij en verder weg, met ieder zijn of haar eigenheid, kunnen landen. Laat alle liefhebbers van het carnavalsfeest ervaren, dat zij van harte welkom zijn in Oiversland, in het hart van carnavalesk Meierijstad. Laat de komende dagen zien dat ‘Carnaval verbroedert’ niet beperkt blijft tot een mooi praatje, maar door jou en jouw hele gevolg waar wordt gemaakt. Zorg ervoor dat wij in Oiversland na afloop van het carnavalsfeest de prachtige woorden van jouw collega uit Papgat kunnen aanhalen: ‘Chapeau, chapeau, chapeau, niks dan lof!’ of om het op onze eigen wijze te zeggen: ‘Het is weer mooi geweest dit jaar. Wij zijn kei trots op jullie; wij zetten ons petje af voor jullie. Prins Ruud met zijn gevolg, daar konden wij op bouwen!'

 

 

 

EERDSE KRANT - 22 februari 2018

 

Bergingstruck nodig in Bergweg

 

Een vuilniswagen van SUEZ heeft donderdagmiddag zo’n drie uur vastgezeten in de berm van de Bergweg. Een grote bergingstruck moest eraan te pas komen om de ophaalwagen van gft-afval uit zijn benarde positie te bevrijden.

 

De vuilniswagen was klaar met de tweewekelijkse ophaalronde in Eerde. De Bergweg was de laatste straat en de bedoeling was om het gft-afval naar Helmond te brengen. Net na de splitsing met de Busstraat moest de vuilniswagen een stukje half over het zand rijden omdat er een aantal busjes op de weg geparkeerd stonden. Dat stukje bleek, waarschijnlijk door pas uitgevoerde werkzaamheden, behoorlijk los zand te zijn, want de achteras van de zware vuilniswagen zakte er in weg om vervolgens na wat heen en weer muurvast te komen te zitten.

Een medewerker van handhaving werd erbij gehaald omdat men het vermoeden had dat ook de riolering schade had opgelopen, maar medewerkers van de gemeente wisten te melden dat ze tijdens een controle met behulp van een cameraatje in het riool geen schade hebben geconstateerd. Ofdat er andere schade was, aan leidingen of kabels die in de grond liggen moet verder onderzoek nog uitwijzen.

 

De bergingstruck liet lang op zich wachten. De drie medewerkers van SUEZ genoten ondertussen van het gastvrije Eerde doordat Friettent Pieperz hen een kopje koffie aanbood!

 

De vuilniswagen bleek echt vast te zitten, het koste de nodige moeite om hem los te krijgen. Geheel zonder schade ging dat niet, want doordat de kabel aan de as moest worden vastgemaakt vanwege het ontbreken van een oog, zou die weleens kromgetrokken kunnen zijn, het rechtervoorwiel bleek namelijk niet helemaal recht te staan. Al met al was het inmiddels drie uur later voordat de vuilniswagen uiteindelijk zijn weg weer kon voortzetten.

 

 

 

EERDSE KRANT - 1 maart 2018

 

Siberische gevoelstemperaturen hindert sporters niet

IJskoude buitenactiviteiten

 

Ondanks Siberische gevoelstemperaturen vonden afgelopen zondag toch twee sportactiviteiten in de open lucht plaats. ‘s Morgens stapten zo’n tweehonderdvijftig deelnemers op hun mountainbike om deel te nemen aan zestiende editie van De Eerdse Bergen ATB-tocht, georganiseerd door Supportersvereniging De Eerdse Renners, ’s middag stond op sportpark De Glorie de derby tussen WEC en VOW op het programma.

 

Natuurlijk, het deelnemersaantal ligt door het koude weer een stukje lager dan andere jaren, zo laat ook voorzitter Hans Verhagen weten bij de inschrijving van de veldtoertocht door de Eerdse en Vresselse bossen. Hoewel het in de bossen zelf aangenaam is, de paden zijn goed berijdbaar en het zonnetje schijnt fel door de bomen, is het op de paden en wegen zonder de beschutting van bomen een ander verhaal. De wind heeft dan vrij spel en die zorgt ervoor dat de gevoelstemperatuur Siberisch aanvoelt.

Bij de inschrijving echter proberen sommigen nog wel wat stoer te doen. Eric Gloudemans bijvoorbeeld. Lachend: ‘Gelukkig is het niet zo koud!’ Hij heeft volgens hemzelf de ideale voorbereiding voor dit weertype: laat naar bed en veel alcohol…

We zien ook Johan van den Tillaart zich inschrijven. Maar die laat iets heel anders horen, nadat hij de koude al heeft mogen ervaren van het korte stukje van thuis naar de nieuwe start- en finishlocatie De Brink: ‘Je moet gek zijn om hier mee te fietsen.’ En geef hem eens ongelijk. Voor hetzelfde geldt had zijn zondagmorgen er ook zo uit kunnen zien: lekker thuis bij de kachel, voetjes omhoog, een warme chocomel met slagroom bij de hand met op tv de spannende olympische finale in het damescurling!

Michel Gloudemans zien we ook inschrijven en hij had het besluit genomen om een thermojack die al drie jaar in de kast heeft gehangen, om die maar eens aan te doen. Dan moet het pas écht koud zijn!

Ad van de Laar was ook goed ingepakt, bijna onherkenbaar zelfs, maar daarentegen had hij andere prioriteiten dan de kou. Te weten: ofdat de fotograaf van deze krant vele mooie plaatjes wilde schieten, voor het jaaroverzicht voor de nieuwjaarsbijeenkomst van de dorpsraad…

 

Ofdat er ’s middags deelnemers van die veldtourtocht langs de lijn stonden bij de voetbalwedstrijd WEC tegen VOW valt te betwijfelen. Het affiche echter was wel een 'warme' aanleiding om te gaan kijken, want deze derby is altijd de moeite waard.

Maar het kan voorlopig wel eens de laatste keer zijn dat de twee buren elkaar treffen in competitieverband. WEC doet het uitstekend en is de trotste lijstaanvoerder in de Vierde Klasse H, promotie naar de derde klasse zit in het vat. Voor VOW dreigt daarentegen degradatie naar de vijfde klasse want ze hebben tot dusver slechts drie punten (drie gelijke spelen) weten te behalen. Dus voor de ‘oranje-witte’ uit Zijtaart is winst noodzakelijk.

De wedstrijd begint drie kwartier later dan gepland. De leidsman die eigenlijk de wedstrijd moet leiden weet van niets na telefonisch contact, zodat er een nieuwe scheidsrechter (vanuit Tilburg) moet worden ingevlogen. Hierdoor vindt de derde helft al een klein beetje vóór de wedstrijd plaats. Om kwart over drie blaast scheidsrechter Konings voor de eerste keer op zijn fluitje en zien we de eerste helft niet de bovenste tegen de onderste spelen. Want VOW doet niet onder van WEC en heeft zelfs de betere mogelijkheden om de score te openen.

Na de thee hetzelfde spelbeeld. Twee gelijkwaardige teams en een kwartiertje in die tweede helft komt VOW, niet onverdiend, op voorsprong! Hangt er een verrassing in de lucht en gaat VOW voor de eerste keer dit seizoen winnen?

Maar hun vreugde is van korte duur, want via een van richting veranderd schot komt WEC tien minuten later met het nodige geluk op gelijke hoogte. VOW probeert nogmaals te scoren maar het is een speler van de Wijbosch Eerde Combinatie die tien minuten voor tijd uit een voorzet bij de tweede paal de 2-1 binnenkopt, daardoor de winst over de streep trekt en ‘de platte kar’ weer wat dichterbij ziet komen.

 

 

 

EERDSE KRANT - 22 maart 2018

 

Alle beklimmingen Vlagheideberg in kaart gebracht

 

Voorheen een vuilstort, nu een gebied voor ontspanning met een fantastisch panoramisch uitzicht: de Vlagheideberg. De diverse grindpaden die gedrapeerd over de berg zijn neergelegd nodigen uit om te wandelen of, voor de hardlopers onder ons is het een prachtig trainingsgebied om te rennen en waar je je conditie op peil kunt houden. Korte steile klimmetjes, of lang en slopend, er is van alles voorhanden. De Eerdse Krant neemt de in totaal negen beklimmingen die de Vlagheideberg kent, grondig onder de loep. Om de moeilijkheidsgraad aan te duiden hebben ze ook sterren gekregen. We zijn begonnen met de klim die één ster krijgt, om te eindigen met dé klim die vijf sterren verdient.

 

Toen we deze serie startte, in september van het vorig jaar, waren er acht beklimmingen die we onder de loep zouden gaan nemen. Maar ondertussen is er ‘stiekem’ nóg eentje aangelegd en zijn het er negen! We geven hem de volgende naam: ‘De Oude Bergweg’.

De klim start net als de derde klim die we besproken hebben op het einde van de Bergweg. Hij volgt helemaal op het einde grotendeels de route die er eerst lag toen je van deze zijde via een paadje de bult op kon gaan.

Met zijn driehonderd en zestig meter lengte is het de op één na langste klim! Je komt dan uit op zo’n negenentwintig meter hoogte. Gemiddeld kom je uit op 4,8% stijgingspercentage. Niet echt stijl dus. Vooral het middengedeelte is daar de oorzaak van.

Het begin is wel superstijl, je komt dan stroken tegen van 24%! Na zo’n veertig meter zwakt het af rond de 10% waarna je na zeventig meter rechtsaf slaat. Gelukkig! Wat je rechtdoor allemaal nog tegenkomt lees je later in deze rubriek, die klim komt nog aan bod.

Na de haakse bocht naar rechts loopt het nog een klein stukje heel licht bergop op voordat je naar beneden gaat. Als je er oog voor hebt en nog niet helemaal stuk zit na die eerste meters zie je schuin linksboven al de karakteristieke paal met de plaatsnaambordjes op de top staan. Daar moet je naar toe. Ergens rond de honderd meter is het zelfs nog even volkomen vlak, maar in de bocht naar links begint het weer te stijgen. De stijgingen daar schommelen tussen de drie en zes procent.

Mooi is dat je aan de linkerkant nog een aantal paaltjes ziet staan die behoorden bij de afrastering die langs de oude klim stond. Nostalgie! Dit stukje is ook het mooiste: het pad slingert wat naar boven en verderop zit een buizerd ongestoord op een ander paaltje op zoek naar zijn eten voor die dag.

Aan alles voel je dat de lente er nu tochjt echt aan gaat komen, de honderden geplante struiken op de hellingen staan te popelen om eindelijk te gaan groeien. Net voordat je rechtsaf af gaat richting de top, is er nog eventjes een pittig stukje van zo’n 9% stijging, maar het pad verder naar het hoogste punt van de klim gaat met twee vingers in de neus.

Bovenop dat geweldig prachtig uitzicht. Genieten dus. Bij helder weer is het provinciehuis in Den Bosch, veertien kilometer verderop, goed te zien. Hier sta je op het middelpunt van de nieuwe gemeente Meierijstad en deze (bonus) klim krijgt drie sterren.

 

 

 

EERDSE KRANT - 22 maart 2018

 

Loslopende hond meest waarschijnlijke veroorzaker

 

Opgejaagde ree (drachtig van twee kalfjes) breekt nek

 

Zondagmorgen troffen wandelaars op de Bergweg een dode ree aan. De politie werd gebeld en die schakelde de Stichting Afhandeling & Monitoring Fauna-aanrijdingen (SAMF) in om het dode dier op te komen halen. De ree bleek na onderzoek drachtig te zijn van twee kalfjes.

 

Een ree-coördinator van SAMF wist bij navraag te melden dat bijna zeker het dier is komen te overlijden omdat het werd opgejaagd. Zeer waarschijnlijk door een hond. Het dier stak vanuit de bossen de Bergweg over en dacht door een heg nog weg te kunnen. Maar aan de binnenzijde van die heg staat ook een gaasafrastering waar de ree tegenaan is gebotst en haar nek brak.

 

‘De wandelaars hebben juist gehandeld door de politie te bellen’, aldus de ree-coördinator. ‘De politie schakelt vervolgens ons in om het dier te komen ophalen. Dus onder geen beding zelf het dier meenemen maar altijd de politie bellen. Wij nummeren en onderzoeken het dier om het vervolgens weer terug te leggen in de natuur. Helaas komen dit soort overlijdens regelmatig voor.’

 

Het zal niet de laatste keer zijn dat dieren worden opgejaagd door loslopende honden. In onze bossen hangen op een aantal plekken dan ook niet voor niets bordjes met informatie hierover. Deze zijn door Staatbosbeheer opgehangen om de mensen erop attent te maken. Daarop staat te lezen: ‘Prachtig maar weerloos, vanaf het vroege voorjaar tot in de zomer worden reekalfjes geboren, ook hier! In de Eerdse bossen! Ze zijn weerloos tegen loslopende honden. Er vallen (buiten uw zicht) meer slachtoffers dan u denkt. Houd uw honden dus aangelijnd! Vind u een reekalfje? De moeder is bijna altijd waakzaam in de buurt. Geniet van uw ontmoeting met een ree. Maar bescherm ze! En zorg er samen voor dat er niet nog meer onnodige slachtoffers volgen!’

 

Samen met Staatsbosbeheer heeft daarom de politie aangekondigd om extra te gaan controleren op loslopende honden in de Eerdse bossen en op de Vlagheideberg. Wijkagent van onder andere Eerde, Henk van der Bruggen licht toe: “Ik kom regelmatig in het gebied en zal er extra op gaan controleren. Er zal niet meer gewaarschuwd, maar direct verbaliseerd worden.”

 

De wijkagent somt ook nog een aantal punten op die in de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Meierijstad staan. "Bij artikelen betreffende loslopende honden, staat onder andere onder Artikel 2:57, Loslopende honden punt 1 dat: Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen: a. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide, terrein voor de sportbeoefening of op een andere door het college aangewezen plaats; b. binnen de bebouwde kom op de weg, indien de hond niet is aangelijnd; c. buiten de bebouwde kom op de weg zonder dat die hond zich onder het directe toezicht van de eigenaar of houder bevind; d. buiten de bebouwde kom in bossen en overige natuurterreinen, de daarin gelegen wegen inbegrepen, of op een door het college aangewezen plaats, indien de hond niet is aangelijnd, of e. op de weg indien die hond niet is voorzien van een halsband of een ander identificatiemerk dat de eigenaar of houder duidelijk doet kennen."

 

 

 

EERDSE KRANT - 22 maart 2018

 

Evenementenbord overgedragen aan dorpsraad

 

In de gemeente Meierijstad staan verschillende soorten evenementenborden. Sinds afgelopen dinsdag wordt het evenementenbord nabij de rotonde aan de Kapelstraat beheerd door de dorpsraad. De gemeente heeft er niet langer directe bemoeienis mee.

 

Met het zetten van een handtekening door voorzitter Frans Zegers, in het bijzijn van buurtadviseur Lianda de Vos en de beheerders van het bord, Mari van Gaalen en Martien van Heeswijk, is het bord overgedragen aan dorpsraad Eerde.

 

Voor publicaties op dit bord kan vanaf nu contact opgenomen worden met Mari van Gaalen. Hij is telefonisch bereikbaar via 06-34100852 of het e-mailadres marivangaalen@gmail.com. Samen met Martien van Heeswijk plaatst hij de borden in het systeem. Borden die in het systeem worden geschoven of aankondigingen die ervoor worden geplaatst zonder expliciete toestemming van onze dorpsraad, worden verwijderd!

 

Ter verdere toelichting: In principe dient het bord voor evenementen en activiteiten van non-profitorganisaties die in Eerde plaatsvinden. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld een benefietconcert, kunnen ook activiteiten en evenementen van commerciële organisaties gepubliceerd worden.

 

Verder kunnen activiteiten en evenementen op de digitale borden van de gemeente Meierijstad gepubliceerd worden. Daarvoor kan een aanvraagformulier ingevuld worden dat te downloaden is. Ga naar www.meierijstad.nl en typ in de zoekbalk ‘evenementenbord’ in. Bij het zoekresultaat verschijnt een link Evenementenborden in Meierijstad waarop u zich kunt aanmelden. Op die pagina is ook verdere informatie te vinden.

 

 

Eerdse KRANT

 

Overlijdensberichten

Eerdse AGENDA

Aanmelden via: redactie@eerdsekrant.nl

 

19 december 2018

Het Leijhuis locatie Eerde

Den Binnenhof

09:30-12:00 uur

 

19 december 2018

Kerststukjes maken i.s.m. Dahliavereniging De Pompon

Den Binnenhof

13:30 uur

 

20 december 2018

KBO Eerde Kaartmiddag

Den Binnenhof

10:00 uur (zaal open)

 

22 december 2018

Eucharistieviering

Eerdse kerk

19:00 uur

 

23 december 2018

Verzamelbeurs

De Brink Eerde

09:00-12:00 uur

 

23 december 2018

Koor Cantado & De Voorzingers - Kerstconcert

Den Binnenhof

14:00 uur

 

24 december 2018

Bibliotheek

Den Binnenhof

10:30-11:30 uur

 

24 december 2018

(Kerstavond)

Eucharistie gezinsviering

Eerdse kerk

19:00 uur

 

25 december 2018

(Eerste Kerstdag)

Eucharistie gezinsviering

Eerdse kerk

10:00 uur

 

26 december 2018

(Tweede Kerstdag)

Kindje wiegen/schelpenviering

Eerdse kerk

11:00 uur

 

27 december 2018

Biljart- en Olieboltoernooi

De Brink

10:00 uur

 

27 december 2018

CV De Oivers - Kaartverkoop Zittingen

Café-zaal 't Hooghuys

19:00-20:00 uur: Voor leden

20:00-21:00 uur: Losse verkoop

 

2 januari 2019

Het Leijhuis locatie Eerde

& Nieuwjaarsreceptie

Den Binnenhof

09:30-12:00 uur

 

4 en 5 januari 2019

CV De Oivers - Zittingsavond

De Brink Eerde

 

6 januari 2019

Dorpsraad Eerde - Nieuwjaarsbijeenkomst

De Brink

11:00-13:00 uur

 

6 januari 2019

Pannenkoekendag

Sint Antoniusmolen

12:00-15:00 uur

 

12 januari 2019

CV De Oivers - Jeugdreceptie

De Brink Eerde

13:30 uur

 

13 januari 2019

Van Geffen Druk MASTERS

of STRATEGO Top32

Café-zaal 't Hooghuys

10:30-18:00 uur

 

13 januari 2019

CV De Oivers -

Receptie Prins Jim d'n Urste

De Brink Eerde

11:11 uur

 

26 januari 2019

Autodocumentatiebeurs

De Brink Eerde

09:00-14:00 uur

 

30 januari 2019

The Voices of Meierijstad

De Brink Eerde

10:00-22:00 uur

 

23 maart 2019

Aan tafel met d'Eerd

 

t/m maart 2019

DKV Celeritas Kaartavonden

Kantine DKV Celeritas

19:30 uur