De Eerdse Krant is een weekblad (de eerste uitgave verscheen op 1 maart 2007) en verschijnt in abonnementsvorm op de donderdag in Eerde en verspreidingsgebied, behalve tussen Kerstmis & Nieuwjaar en in de maand augustus. In de maand september is de krant gratis en bezorging op elk adres in hiervoor genoemd verpreidingsgebied.


Wilt u een abonnement voor de komende jaargang (van oktober t/m juli 2022)? Een abonnement kost 35 euro. Dit bedrag overmaken op rekeningnummer NL46 RABO 0114 6670 98 t.n.v. Van Geffen Druk, onder vermelding van uw naam en adresgegevens of afgeven op de redactie. Tussentijds abonneren is ook mogelijk: vanaf januari t/m juli 2022 is 25 euro en vanaf april t/m juli 2022 is 15 euro. Het abonnement stopt automatisch.

Woont u niet in Eerde en wilt u een abonnement, neem dan contact op met de redactie.


Aanleveren van kopij en advertenties kan tot woensdag 10:00 uur.


- Heeft u interesse om te adverteren in de Eerdse Krant en/of een (evenement)banner op deze website, neem dan

  vrijblijvend contact met ons op. Ook voor het verspreiden van flyers/folders in Eerde en haar buitengebied.

- Losse edities van de Eerdse Krant zijn verkrijgbaar (à 1 euro) bij de redactie.

- Ingezonden brieven worden alleen met naam geplaatst.

- Nieuws, een leuk verhaal of een onderwerp voor in de krant? Tip de redactie!


Redactie Eerdse Krant

Schoolhuisweg 23

5466 PG Eerde-Meierijstad

06 - 522 800 47

redactie@eerdsekrant.nl

www.eerdsekrant.nl


De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:30 uur (of op afspraak).


Uitgever: Van Geffen Druk (www.vangeffendruk.nl)


Van Geffen Druk behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Niets van deze website mag gebruikt of gekopieerd worden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.